top of page

AUTOMATISERAD BERÄKNING AV KOLDIOXIDAVTRYCK FÖR ORGANISATIONER

Kalkylering av kolavtryck automatiskt med hjälp av data från ekonomiförvaltningen. Ta lätt reda på din organisations koldioxidavtryck.

Kolavtryckskalkylatorn har redan integrerats i Administers, Netvisors, Oracle Netsuites och Procountors ekonomiförvaltningssystem.

Earth_Western_Hemisphere_transparent_background.png
Sphere on Spiral Stairs
Small Green Plants

Mot ett kolneutralt samhälle 2035

Utan tillförlitliga mått kan det vara svårt att uppnå de globala målen om koldioxidneutralitet. Även om hållbarhet och kolneutralitet är globala trender, är de konkreta medlen få.

CarbonLinks tjänst gör det möjligt att räkna ut koldioxidavtrycket från de delar av organisationens verksamhet som annars ofta förbises.

I realtid

Kolkalkylerna sker i realtid i takt med att data laddas upp. Kolavtrycket kan följas upp kontinuerligt.

Baserat på ekonomidata

CarbonLink analyserar och kategoriserar organisationens koldioxidavtryck baserat på beräkningar.

Vetenskaplig grund

Kolavtryckskalkylatorn baserar sig på forskningsresultat och utvecklas kontinuerligt i takt med att kolkalkylen preciseras.

Automation

Ansvarsrapportering kräver aktuell och ständigt tillgänglig information. Med hjälp av CarbonLinks automatiska kolkalkylator kan kolberäkningar bli en del av organisationens vardag.

Graphic Chart

Kalkyler i realtid

CarbonLink har lanserat en kolavtryckskalkylator som är utvecklad för organisationer, som använder data från ekonomiförvaltningen och som alla organisationer lätt kan använda.

Med hjälp av kalkylerna kan man också räkna ut organisationens indirekta utsläppen, dvs. scope 3. Det går lätt och automatiskt att räkna ut ett heltäckande koldioxidavtryck.

Vår specialitet är att vi erbjuder uppföljning av koldioxidavtrycket i realtid. CarbonLink räknar ut koldioxidutsläppen genast i samband med att data laddas upp. Kolavtrycket kan börja följas upp på en gång!

Realtidsövervakning via gränssnitt. Realtidsövervakning är redan möjligt med ett flertal system för ekonomiförvaltning.

Organisation

Ta reda på dina koldioxidavtryck baserat på ekonomiska data. Fråga mer om fullständig integration.

Aktör inom ekonomiförvaltning
Kontakta oss om samarbete, så undersöker vi möjligheten till integration med just er produkt.

bottom of page