top of page

Från ekonomiförvaltningsdata till koldioxidavtryck

Det tekniska genomförandet

Molnbaserad lösning

CarbonLink är ett totalt molnbaserat system som går att skala upp och ner enligt behov. Systemet har ett eget användargränssnitt. Du loggar in i tjänsten, slår på gränssnitten och kalkylerna sätter igång. Det går också att räkna ut gångna års koldioxidutsläpp, så om du bara använt samma tjänst för ekonomiförvaltning kan du få ut data om ditt kolavtryck till exempel för de tre senaste åren.

Gränssnitt

Vår tjänst integreras hela tiden med nya system. För närvarande fungerar gränssnitten för Netvisors, Procountors, Oracle Netsuites och Administers kunder. Det är också möjligt att göra kolkalkyler via rese- och kostnadsförvaltningssystemet M2. Fler gränssnitt publiceras när pilottestningen har avslutats.

oracle-netsuite.jpg

Vårt gränssnitt stöder också integration där data exporteras till oss för kalkylering, och resultaten sedan importeras till exempel i organisationens eget BI-system för visualisering eller granskas via vårt gränssnitt. Om det här alternativet låter intressant, kontakta oss!

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är viktigt för oss, och vi följer strikta anvisningar för hantering av ekonomiska data för att se till att inga personuppgifter inkluderas i kolkalkylerna. I kolkalkylerna hanteras inga personliga uppgifter överhuvudtaget, utan vi använder oss bara av data om elektroniska fakturor, köpta tjänster eller produkter samt bokföringsdata.

Du loggar in i tjänsten med din egen organisations Google- eller Microsoft-ID. Engångsinloggning (SSO) stöder din organisations egna säkerhetskrav, såsom tvåstegsverifiering, och ser till att åtkomsten begränsas till din organisations allmänna användarhantering och kontroll.

Visualisering och kategorisering

Vår tjänst visualiserar och kategoriserar koldioxidavtrycket. Visualiseringen hjälper till att genast skapa en bild av vad koldioxidavtrycket består av. Hela koldioxidavtrycket kan också laddas ner i tabellformat för den som vill gå närmare in i detaljerna. CarbonLink kan också skicka data automatiskt till en PowerBI-tjänst.

Hiilijalanjäljen laskenta

Kun talousdata sisältää tarpeeksi tarkkaa tietoa ostetun palvelun luonteesta, käytetyistä palveluista tai tuotteen määreistä, on talousdatan pohjalta mahdollista laskea tarkka aktiivisuuspohjainen hiilijalanjälki. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi sähkön ja veden kulutus, lennot sekä ajetut kilometrit.

Jos laskudata on yleisempää, sille voidaan laskea hiilijalanjälki käyttäen hyväksi tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuvia eri toimialojen ja toimintojen europohjaisia keskiarvoistettuja kertoimia.

bottom of page