top of page
Digital art exhibit

CarbonLinks kolkalkylator

Hur fungerar kolkalkylatorn och vilka möjligheter ger den? Om du fortfarande har frågor om något kan du ställa dem till oss på info@carbonlink.fi

CarbonLink visualiserar utsläppen

Den ekonomidatabaserade kalkylatorn gör det möjligt att ta ut omfattande rapporter enligt olika grupperingar, kostnadskategorier och konton. Visuella bilder kan skapas för lämpliga tidsperioder.

Bidrar till rapportering av framtida förpliktelser

EU:s rapporteringsskyldighet enligt ESG (CSRD) träder stegvis i kraft för olika företag, av vilka den första börjar gälla redan 2024. Med hjälp av CarbonLinks tjänst för koldioxidutsläpp kan du enkelt rapportera utsläppen av växthusgaser.

chrome_yX8Ji4bcFt.png
CarbonLink (5).png

Gör en djupdykning i koldioxidutsläpp och dra nytta av resultaten

CarbonLink fungerar med gränssnitt (API) som utnyttjar data från ekonomiförvaltningens tjänster. Vår algoritm använder ordmoln för att identifiera olika produkter och tjänster i e-fakturor. Carbonlink delar in dem i kategorier och visar mängden kolutsläpp.

Vetenskapen bakom produkten

Bland CarbonLinks grundare och ägare finns flera atmosfärforskare som har deltagit i utvecklingen av algoritmen. Vi använder både inhemska och internationella forskningsresultat i våra kalkyler av koldata. Våra källor är bland annat data från Helsingfors universitet, VTT, Finlands Miljöcentral och GHG-protokollet.

Image by USGS

Jag är involverad i CarbonLinks verksamhet som grundare och rådgivare. Det är viktigt att klimatpåverkan bedöms på ett övergripande sätt och baserat på vetenskap. Det ligger i vetenskapens natur att metoder ständigt utvecklas. CarbonLinks verktyg möjliggör nästan realtidsövervakning av företags klimatpåverkan. Detta kan användas för att minimera miljöpåverkan från företagets verksamhet.

-Professor Tuukka Petäjä, Institutet för Atmosfär- och jordsystemforskning INAR / Fysik

bottom of page