top of page
Digital art exhibit

CarbonLinkin hiilijalanjälkilaskuri
organisaatioille

Miten hiilijalanjälkilaskuri toimii ja mitä mahdollisuuksia se avaa? Jos jokin jää mietityttämään niin kysy meiltä lisää info@carbonlink.fi 

CarbonLink Visualisoi päästöt

Talousdatapohjainen laskuri mahdollistaa laajan raportoinnin eri kategorioiden, kululuokkien ja tilien mukaan. Visuaaliset kuvat voidaan valita sopivalta ajanjaksolta.
Luokittelulla voidaan nähdä heti mitkä toiminnot organisaation toiminnassa vaativat suurinta huomiota hiilipäästöjen vähentämistavoitteita suunniteltaessa. 

Auttaa tulevien velvoitteiden raportoinnissa

EU:n ESG-raportointivelvollisuus eli CSRD-raportointi tulee aalloissa voimaan eri yrityksille, joista ensimmäisiä se on alkanut koskemaan jo vuonna 2024. Hiilipäästöjen laskentaa varten CarbonLinkin palvelu mahdollistaa helpon tavan raportoida kasvihuonepäästöjä. Saat meiltä myös PDF-raportin haluamaltasi ajanjaksolta, suoraan järjestelmästä.

chrome_yX8Ji4bcFt.png
CarbonLink (5).png

Pureudu hiilipäästöihin ja hyödynnä tuloksia

CarbonLink toimii rajapinnoilla (API), johon haemme dataa taloushallinnon palveluista. Algoritmimme tunnistaa sähköisistä laskuista sanapilvien avulla eri tuotteita ja palveluita ja jakaa ne kategorioihin. Tämän pohjalta CarbonLink näyttää hiilen. 

Tiede tuotteen takana

CarbonLinkin perustajissa ja omistajissa on useita ilmakehätieteilijöitä, joiden kanssa algoritmia kehitetään. Hyödynnämme hiilidatassa sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustuloksia. Lähteinä käytämme mm. Helsingin yliopiston, VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen ja GHG-protokollan dataa.

Image by USGS

Olen mukana CarbonLinkin toiminnassa perustajana ja neuvonantajana. On elintärkeää että ilmastovaikutuksia arvioidaan monipuolisesti ja tieteeseen perustuen. Tieteen luonteeseen kuuluu, että menetelmät kehittyvät koko ajan. CarbonLinkin työkalut mahdollistavat yritysten ilmastovaikutusten lähes reaaliaikaisen seurannan. Tätä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten minimointiin. 

-Tuukka Petäjä, Professori, Institute for Atmospheric and Earth System Research INAR / Physics

bottom of page