top of page
Digital art exhibit

CarbonLinkin hiililaskuri

Miten hiililaskuri toimii ja mitä mahdollisuuksia se avaa? Jos jokin jää mietityttämään niin kysy meiltä lisää info@carbonlink.fi 

CarbonLink Visualisoi päästöt

Talousdatapohjainen laskuri mahdollistaa laajan raportoinnin eri kategorioiden, kululuokkien ja tilien mukaan. Visuaaliset kuvat voidaan valita sopivalta ajanjaksolta.
Luokittelulla voidaan nähdä heti mitkä toiminnot organisaation toiminnassa vaativat suurinta huomiota hiilipäästöjen vähentämistavoitteita suunniteltaessa. 

Auttaa tulevien velvoitteiden raportoinnissa

EU:n ESG-raportointivelvollisuus (CSRD) tulee tietyissä aalloissa voimaan eri yrityksille, joista ensimmäisiä se on alkanut koskemaan jo vuonna 2024. Hiilipäästöjen laskentaa varten CarbonLinkin palvelu mahdollistaa helpon tavan raportoida kasvihuonepäästöjä. 

chrome_yX8Ji4bcFt.png
CarbonLink (5).png

Pureudu hiilipäästöihin ja hyödynnä tuloksia

CarbonLink toimii rajapinnoilla (API), johon haemme dataa taloushallinnon palveluista. Algoritmimme tunnistaa sähköisistä laskuista sanapilvien avulla eri tuotteita ja palveluita ja jakaa ne kategorioihin. Tämän pohjalta CarbonLink näyttää hiilen. 

Tiede tuotteen takana

CarbonLinkin perustajissa ja omistajissa on useita ilmakehätieteilijöitä, joiden kanssa algoritmia kehitetään. Hyödynnämme hiilidatassa sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustuloksia. Lähteinä käytämme mm. Helsingin yliopiston, VTT:n, Suomen ympäristökeskuksen ja GHG-protokollan dataa.

Image by USGS
bottom of page